What’s so special about Bees & Trees? - Bees & Trees

Each year, our society is turning more and more towards consumerism. This is especially common in the cosmetics industry. Big brands use clever marketing techniques to encourage people to buy more products. I believe you have also fallen for the idea that you need 10 steps in your skin care routine and you have 40 options to choose from one brand; products that are almost identical to other brands. So, what makes Bees & Trees more special than other brands?

Being seen as a very profitable industry, every year dozens of new skincare brands are created which use different marketing tricks that make choosing the right product for your skin very difficult. With all this range of products and complicated terms used on the packaging, which often have no value, it is difficult to make the right choice, either in the product that suits your skin, or in the product that causes the least harm to the environment. Bees & Trees Bio Cosmetics has been working for a long time to create unique and high quality products while causing as little damage as possible to the environment around us. Going back to our topic, let’s see together:

1. Ne nuk testojmë në kafshë

Sic mund ta kuptoni dhe nga emri, Bees & Trees është një brand që bashkon dhe mbron florën dhe faunën si tërësi. Sigurisht që produktet tona nuk testohen në kafshë. Bees & Trees prodhohet në Itali dhe i nënshtrohet legjislacionit Europian, që ndalon testimin e produkteve në kafshë.

2. Ne riciklojmë ambalazhin tonë

Pjesë e filozofisë tonë është dhe mbrojtja e mjedisit. Ne kemi krijuar produkte që lënë sa më pak gjurmë në ambjentin që na rrethon. Bees & Trees është eco-friendly, sustainable dhe e riciklueshme. Paketimet nuk përmbajnë Bisphenol dhe BPA. Kontenierët e produkteve përmbajnë material PE, PP ose PET, të cilat janë tërësisht të riciklueshmë dhe nuk dëmtojnë mjedisin. Në kutinë e çdo produkti tonë është e stampuar përbërja e ambalazhit dhe kodi i reciklimit. Gjithashtu, Bees & Trees ndjek një zingjir reciklimi për ambalazhet të cilat kthehen mbrapsht nga klientët. Ato dorëzohen tek një qendër jo-fitimprurëse, shkrihen dhe rikthehen “në jetë” si produkte të një natyre tjetër (vizore, produkte zbukurimi, vazo, pjata etj.). Por, edhe nëse nuk ndodheni afër lokacionit të Bees & Treess, ju mund të bëni të njëjtën gjë tek qyteti juaj, duke gjendur qendrën më të afërt të reciklimit.

3. Produkte organike, të prodhuara në Itali

Bees & Trees është brand-i i parë Shqiptar i regjistruar në BE (2018), dhe çdo produkt prodhohet në Itali. Pjesa më e madhe e produkteve tona jane +99% natyrale dhe +23% organike, sipas legjislacionit Europian. Të qenurit organike do të thotë që përbërësit bimorë të përdorur në formulime, janë rritur pa OGJM, pesticide apo fertilizues sintetik, pra në mënyrë natyrale. 

4. Të testuara dermatologjikisht në Itali

 Produktet, përveçse të një kualiteti të lartë, janë dhe të testuara nga dermatolog të licensuar në Itali, që të jenë sa më të sigurta në përdorim. Secili produkt i Bees & Trees është i pajisur me çertifikatën përkatëse që dëshmon që nuk është irritues për lëkurën dhe që është i sigurt për tu përdorur.

5. Formulime unike

Duke dashur të largohemi nga filozofia komercialiste e brand-eve të tjera, Bees & Trees ka krijuar produkte të mirëmenduara. Formulimet janë unike dhe të patentuara. Çdo produkt ka një funksion të caktuar për lëkurën dhe procesi i krijimit dhe testimit të tyre zgjat mbi dy vite, që produkti final të jetë funksional, efektiv dhe unik, siç je dhe ti!

A jeni frymëzuar për të provuar diçka nga Bees & Trees? Ju mund të filloni nga TOP produktet tona më të vlerësuara:
Kthehu në fillim